Tez Danışmanlıkları

A- Yüksek lisans Tezleri:

a) Eğitim ile ilgili Olanlar

1- Mustafa Obay, Etkinliklere dayalı matematik öğretimi ile klasik matematik öğretimi arasındaki fark üzerine bir inceleme, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2001..

2- Bayram Özdemir, Devlet Okulları ve Özel okullarda İlköğretim matematik ders öğretim amaçlarının gerçekleştirilme düzeylerinin karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2005..

3- Hacer Özalper, Matematik ve Demokrasi ilişkilerinin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2005.

4- Hamiyet Özen, Türkiye’de etkili matematik öğretimi için 1968-2004 ilköğretim matematik programlarının incelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2001..

5- Fadıl Kahraman, Birleştirilmiş sınıflarda matematik dersindeki başarı düzeyi ile normal sınıflardaki başarı düzeyinin karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2005..

6- Adem Duru, Lise Birinci Sınıflar Arasında Matematik Başarısında ve Matematiğe Karşı Olan Tutumdaki Cinsiyet Farklılığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2002.

7-Selma Taş, İlköğretim 6,7 ve 8. sınıflarda matematik başarısını etkileyen faktörler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 2005.

b) Analizle ilgili olanlar:

1- Karataş, M., Fonksiyonel Banach limitleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1997.

2- İhtiyaroğlu, M., Yarı Konveks dizi uzaylarının genelleştirmesi ve trigonometrik serilere uygulanması, Y.Y.Ü.1997.

3- Karakaya,V. Konsevativ matrislerin bir sınıfı, Y.Y.Ü.1996.

4- Esi, A. Bazı dizi uzaylarından yarı peryodik dizi uzaylarına matris dönüşümleri, Fırat Üniv.,1992.

5- Öztürk,D., Hemen hemen yakınsaklık ve sonsuz matrisler, Y.Y.Ü., 1997.

6- Sevli, H., Kuvvvetli ve mutlak hemen hemen yakınsalığın bazı genellleştirilmesi, Y.Ü.Ü., 1999.

B – Doktora Tezleri

a) Eğitim ile ilgili olanlar:

Mustafa Obay, Lise matematk öğretiminde eleştirel düşünme yaklaşımın kullanılması ile problem çözme becerisinin geliştirilmesi, Gazi Eğitim Bilimleri Ens. 2009.

b) Analizle ilgili olanlar:

1- Nuray, F.” Modulus fonksiyonları Yardımıyla Tanımlanmış bazı yeni dizi uzayları ve matris dönüşümler”, Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992.

2- Kara, H. “Invariant Yakınsaklık Yardımıyla tanımlanmış dizi uzayları”, Y.Y.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.

3- Dursun, Ş. “Nonarchimedian dizi uzayları ve Matris dönüşümleri”, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.

4- Şevli, H. Mutlak Toplanabilirlik, YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

5- Karakaya, V. Bazı dizi uzayları ve matris dönüşümleri, YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

6- Tuğçen SELMANOĞULLARI, Mimar Sinan Üniversitesi, Matematik Bölümü ( Eş danışman)

Sorularınız varsa mesaj atabilirsiniz.

Mesajınız alınmıştır.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty