Projeler

1-      Bazı Yeni dizi uzayları ve Matris Dönüşümleri ( 2000 EF- 026), (BAB projesi)

2-      Normlu uzaylarda Kuvvetli hemen hemen A-toplanabilirlik ve hemen hemen A-istatistiksel Yakınsaklık (Strongly almost A-summability and almost A- statistical convergence in Normed linear Space),  (96.EF. 018,BAB Projesi),

3-      Bulanık sayıların çift dizi uzayları, (97.EF. 049, BAB projesi ),

4-      Yeni Bir non-Archimedean Dizi Uzay ( 95-EF- 376. BAB Projesi)

5-      Bulanık( Fuzzy) sayıların asimptotik  istatistiksel denk dizileri   üzerine (Tübitak Projesi, 108T105, 2007)

6-      “Lise Öğretmenlerinin İleri Matematik (Olimpiyat) I. Aşama Eğitimi” ŞİLE  ,22/01/2010 – 03/02/2010, TUBİTAK projesi.

7-      “Lise Öğretmenlerinin İleri Matematik (Olimpiyat) II. Aşama Eğitimi” ŞİLE  ,02/09/2010 – 14/09/2010, TUBİTAK projesi.

8-      “Lise Öğretmenlerinin İleri Matematik (Olimpiyat) III. Kademe Eğitimi” ANTALYA, 14/01/2012 – 26/01/2012,TUBİTAK projesi

9-      “Lise Öğretmenlerinin İleri Matematik (Olimpiyat) III. Kademe Eğitimi”,  İSTANBUL ,22/01/2013 – 03/02/2013, TUBİTAK projesi

10-  “Lise Ögretmenlerinin Ileri Matematik(Olimpiyat) II. Kademe Egitimi” İSTANBUL, 01/09/2013 – 14/09/2013, TUBİTAK projesi

11-  “Lise Öğretmenlerinin İleri Matematik (Olimpiyat) III. Aşama Eğitimi” AFYON ,24/01/2014 – 05/02/2014, TUBİTAK projesi

Sorularınız varsa mesaj atabilirsiniz.

Mesajınız alınmıştır.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty